XSMB 200 ngày - Sổ kết quả Xổ số miền Bắc 200 ngày gần nhất- KQXSMB 200 ngày

Xo so Net Chuyên trang xổ số hàng đầu Việt Nam, thống kê sổ kết quả XSMB 200 ngày gần nhất, trực tiếp kết quả từ trường quay nhanh và chính xác nhất. KQXS được quay thưởng vào 18h15 phút hàng ngày!

SXMB - Kết quả Xổ số Miền Bắc Hôm nay - XSMB - KQXSMB

Mã ĐB 10SB 3SB 4SB 6SB 7SB 8SB
ĐB 83079
G1 15731
G2 32457 82498
G3 53158 75486 27217 33818 63859 80647
G4 3761 3762 1876 5343
G5 2168 2834 1420 3322 2013 4508
G6 425 236 119
G7 70 90 07 34
Advertisements
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7 5 7,8,9
1 7,8,3,9 6 1,2,8
2 0,2,5 7 9,6,0
3 1,4,6,4 8 6
4 7,3 9 8,0
bình luận Bình luận loto đã về hôm nay
Về liên tiếp 2 ngày 79 - 57 - 58 - 34 - 20 - 25
Loto gan 9 ngày đã về 31
Loto gan 10 ngày đã về 86 - 47
Loto gan 8 ngày đã về 59
Bóng giải đặc biệt hôm trước 36
Về liên tiếp 4 ngày 70
Về 2 lần: 34

Sổ kết quả miền Bắc Thứ 2, 05/06/2023 (Hà Nội)

Mã ĐB 11SC 12SC 13SC 15SC 1SC 7SC
ĐB 00081
G1 01905
G2 71137 44821
G3 88844 27295 04627 95334 72220 93683
G4 7165 3883 2157 8958
G5 9446 1015 2351 7270 6125 8146
G6 757 450 720
G7 28 92 48 79
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 7,8,1,7,0
1 5 6 5
2 1,7,0,5,0,8 7 0,9
3 7,4 8 1,3,3
4 4,6,6,8 9 5,2

Xổ số miền Bắc Chủ Nhật, 04/06/2023 (Thái Bình)

Mã ĐB 11SD 13SD 14SD 15SD 4SD 8SD
ĐB 04408
G1 98155
G2 29784 89293
G3 39341 14393 11089 61352 00867 38422
G4 2710 2069 7376 8015
G5 2800 3282 3775 0197 7450 6606
G6 870 440 693
G7 64 73 67 90
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,0,6 5 5,2,0
1 0,5 6 7,9,4,7
2 2 7 6,5,0,3
3 - 8 4,9,2
4 1,0 9 3,3,7,3,0

Xổ số miền Bắc Thứ 7, 03/06/2023 (Nam Định)

Mã ĐB 13SE 15SE 1SE 2SE 4SE 6SE
ĐB 00370
G1 78005
G2 16546 35426
G3 15605 56082 31226 67812 04642 88608
G4 2225 9739 3893 4075
G5 4130 2099 9557 8041 9044 0883
G6 679 741 845
G7 08 65 40 83
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5,8,8 5 7
1 2 6 5
2 6,6,5 7 0,5,9
3 9,0 8 2,3,3
4 6,2,1,4,1,5,0 9 3,9

Xổ số miền Bắc Thứ 6, 02/06/2023 (Hải Phòng)

Mã ĐB 12SF 17SF 18SF 1SF 2SF 4SF 5SF 9SF
ĐB 71963
G1 03825
G2 76720 67605
G3 83562 75355 08354 71442 30105 41776
G4 0619 8323 0185 4008
G5 2134 7958 9097 7851 7373 7684
G6 307 353 763
G7 16 34 19 29
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5,8,7 5 5,4,8,1,3
1 9,6,9 6 3,2,3
2 5,0,3,9 7 6,3
3 4,4 8 5,4
4 2 9 7

Xổ số miền Bắc Thứ 5, 01/06/2023 (Hà Nội)

Mã ĐB 15SG 1SG 3SG 5SG 7SG 8SG
ĐB 95921
G1 60072
G2 60772 42018
G3 90528 85129 93364 58075 83241 77085
G4 6817 1204 2635 4543
G5 3317 1198 1200 4091 1777 7879
G6 188 582 598
G7 81 27 71 20
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,0 5 -
1 8,7,7 6 4
2 1,8,9,7,0 7 2,2,5,7,9,1
3 5 8 5,8,2,1
4 1,3 9 8,1,8

Xổ số miền Bắc Thứ 4, 31/05/2023 (Bắc Ninh)

Mã ĐB 12SH 14SH 15SH 6SH 8SH 9SH
ĐB 88961
G1 40956
G2 31944 49287
G3 19424 05612 78426 30296 38763 87816
G4 9466 8678 4184 2567
G5 7313 3260 1908 1779 7508 4262
G6 169 307 843
G7 87 02 22 91
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8,7,2 5 6
1 2,6,3 6 1,3,6,7,0,2,9
2 4,6,2 7 8,9
3 - 8 7,4,7
4 4,3 9 6,1

Xổ số miền Bắc Thứ 3, 30/05/2023 (Quảng Ninh)

Mã ĐB 10SK 11SK 12SK 13SK 15SK 2SK
ĐB 20765
G1 15037
G2 35868 93065
G3 57840 39646 93650 76407 80500 27833
G4 7861 9818 7371 0560
G5 7185 0130 9462 2951 0104 1993
G6 287 387 650
G7 96 60 37 21
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,0,4 5 0,1,0
1 8 6 5,8,5,1,0,2,0
2 1 7 1
3 7,3,0,7 8 5,7,7
4 0,6 9 3,6

Xổ số miền Bắc Thứ 2, 29/05/2023 (Hà Nội)

Mã ĐB 10SL 12SL 1SL 2SL 5SL 6SL
ĐB 85867
G1 98338
G2 10638 56467
G3 71926 87565 57336 56415 07553 67042
G4 6742 1749 8665 0992
G5 0594 4871 7149 8937 3123 4242
G6 948 191 615
G7 78 91 21 34
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 3
1 5,5 6 7,7,5,5
2 6,3,1 7 1,8
3 8,8,6,7,4 8 -
4 2,2,9,9,2,8 9 2,4,1,1

Xổ số miền Bắc Chủ Nhật, 28/05/2023 (Thái Bình)

Mã ĐB 11SM 13SM 14SM 2SM 7SM 8SM
ĐB 79459
G1 32985
G2 36739 28089
G3 00824 84828 31874 10126 29991 97383
G4 9781 9537 5387 9377
G5 7327 8876 8618 0448 3320 6967
G6 972 313 256
G7 71 50 32 80
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,6,0
1 8,3 6 7
2 4,8,6,7,0 7 4,7,6,2,1
3 9,7,2 8 5,9,3,1,7,0
4 8 9 1

Xổ số miền Bắc Thứ 7, 27/05/2023 (Nam Định)

Mã ĐB 10SN 12SN 14SN 2SN 7SN 9SN
ĐB 96237
G1 71344
G2 42533 09954
G3 96746 15579 95688 52419 28175 26519
G4 6364 8867 3211 1681
G5 1698 8940 8762 7901 5425 2843
G6 849 191 024
G7 76 31 54 45
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4,4
1 9,9,1 6 4,7,2
2 5,4 7 9,5,6
3 7,3,1 8 8,1
4 4,6,0,3,9,5 9 8,1

Xổ số miền Bắc Thứ 6, 26/05/2023 (Hải Phòng)

Mã ĐB 13SP 15SP 3SP 6SP 7SP 9SP
ĐB 36191
G1 12247
G2 74125 55916
G3 50939 18172 11720 73339 73686 22536
G4 1413 7656 2151 9010
G5 3208 7195 4948 3210 9463 0955
G6 188 203 342
G7 53 31 11 03
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3,3 5 6,1,5,3
1 6,3,0,0,1 6 3
2 5,0 7 2
3 9,9,6,1 8 6,8
4 7,8,2 9 1,5

Xổ số miền Bắc Thứ 5, 25/05/2023 (Hà Nội)

Mã ĐB 11SQ 14SQ 15SQ 4SQ 5SQ 7SQ
ĐB 20319
G1 70232
G2 29500 71249
G3 16884 99881 28251 71786 97777 82108
G4 7537 2802 9443 3856
G5 2521 5532 2000 7987 9291 0000
G6 369 815 984
G7 67 74 96 89
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,8,2,0,0 5 1,6
1 9,5 6 9,7
2 1 7 7,4
3 2,7,2 8 4,1,6,7,4,9
4 9,3 9 1,6

Xổ số miền Bắc Thứ 4, 24/05/2023 (Bắc Ninh)

Mã ĐB 11SR 13SR 15SR 3SR 6SR 7SR
ĐB 19966
G1 59476
G2 65345 58041
G3 20304 95694 17344 72216 32696 67352
G4 1785 1474 3062 2264
G5 5454 4067 9087 2101 9117 9472
G6 073 840 164
G7 80 87 95 63
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,1 5 2,4
1 6,7 6 6,2,4,7,4,3
2 - 7 6,4,2,3
3 - 8 5,7,0,7
4 5,1,4,0 9 4,6,5

Xổ số miền Bắc Thứ 3, 23/05/2023 (Quảng Ninh)

Mã ĐB 10ST 13ST 2ST 3ST 5ST 6ST
ĐB 95972
G1 02366
G2 43590 56621
G3 19195 14216 52782 53347 92819 99789
G4 0740 6907 5957 8967
G5 4851 8691 5830 7301 6230 3908
G6 882 890 258
G7 61 27 17 44
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1,8 5 7,1,8
1 6,9,7 6 6,7,1
2 1,7 7 2
3 0,0 8 2,9,2
4 7,0,4 9 0,5,1,0

Xổ số miền Bắc Thứ 2, 22/05/2023 (Hà Nội)

Mã ĐB 12SU 15SU 1SU 2SU 6SU 7SU
ĐB 32754
G1 68161
G2 72017 98904
G3 94697 94740 93753 55459 01414 23607
G4 5492 5227 1493 2338
G5 9643 0709 9863 5784 8757 8109
G6 890 019 282
G7 50 34 15 65
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,7,9,9 5 4,3,9,7,0
1 7,4,9,5 6 1,3,5
2 7 7 -
3 8,4 8 4,2
4 0,3 9 7,2,3,0

Xổ số miền Bắc Chủ Nhật, 21/05/2023 (Thái Bình)

Mã ĐB 11SV 12SV 13SV 14SV 15SV 1SV
ĐB 45297
G1 72064
G2 86140 42405
G3 12766 10977 02349 28754 38605 04496
G4 2441 4197 6793 6975
G5 2742 8421 5142 4290 9043 7521
G6 733 013 729
G7 39 70 76 50
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5 5 4,0
1 3 6 4,6
2 1,1,9 7 7,5,0,6
3 3,9 8 -
4 0,9,1,2,2,3 9 7,6,7,3,0

Xổ số miền Bắc Thứ 7, 20/05/2023 (Nam Định)

Mã ĐB 11SX 13SX 2SX 3SX 6SX 8SX
ĐB 70452
G1 64077
G2 44767 24888
G3 25683 81997 59483 16534 45895 15457
G4 0445 1674 9879 7857
G5 1901 4137 7930 4334 1079 9162
G6 956 370 377
G7 99 33 04 27
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,4 5 2,7,7,6
1 - 6 7,2
2 7 7 7,4,9,9,0,7
3 4,7,0,4,3 8 8,3,3
4 5 9 7,5,9

Xổ số miền Bắc Thứ 6, 19/05/2023 (Hải Phòng)

Mã ĐB 11SY 12SY 13SY 16SY 17SY 2SY 4SY 5SY
ĐB 22317
G1 14150
G2 33733 51891
G3 82756 21657 15856 86311 41587 54889
G4 4351 1152 9815 0486
G5 4906 9531 2902 2863 2086 1971
G6 187 478 712
G7 56 36 66 29
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,2 5 0,6,7,6,1,2,6
1 7,1,5,2 6 3,6
2 9 7 1,8
3 3,1,6 8 7,9,6,6,7
4 - 9 1

Xổ số miền Bắc Thứ 5, 18/05/2023 (Hà Nội)

Mã ĐB 10SZ 12SZ 13SZ 14SZ 8SZ 9SZ
ĐB 22632
G1 63943
G2 01119 19532
G3 76856 89482 64227 00562 01641 85632
G4 7352 8616 7828 8053
G5 5572 8328 8721 7637 2872 6281
G6 990 054 631
G7 18 67 99 70
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,2,3,4
1 9,6,8 6 2,7
2 7,8,8,1 7 2,2,0
3 2,2,2,7,1 8 2,1
4 3,1 9 0,9

Xổ số miền Bắc Thứ 4, 17/05/2023 (Bắc Ninh)

Mã ĐB 10RA 11RA 1RA 5RA 7RA 8RA
ĐB 67949
G1 88636
G2 86754 64824
G3 05541 89700 53672 75653 39193 12213
G4 8776 3400 4612 5452
G5 9839 4330 3544 6841 1618 1628
G6 979 049 813
G7 26 42 38 28
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,0 5 4,3,2
1 3,2,8,3 6 -
2 4,8,6,8 7 2,6,9
3 6,9,0,8 8 -
4 9,1,4,1,9,2 9 3

Xổ số miền Bắc Thứ 3, 16/05/2023 (Quảng Ninh)

Mã ĐB 10RB 11RB 12RB 13RB 2RB 9RB
ĐB 19031
G1 78859
G2 78392 19184
G3 08741 22539 53479 89302 45138 93780
G4 6799 1870 9094 5813
G5 5658 5031 1982 9514 0651 7630
G6 208 378 741
G7 63 37 82 49
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,8 5 9,8,1
1 3,4 6 3
2 - 7 9,0,8
3 1,9,8,1,0,7 8 4,0,2,2
4 1,1,9 9 2,9,4

Xổ số miền Bắc Thứ 2, 15/05/2023 (Hà Nội)

Mã ĐB 10RC 11RC 15RC 1RC 6RC 8RC
ĐB 90956
G1 63262
G2 56387 17280
G3 55838 87861 81301 12200 75630 88618
G4 2320 0344 4038 5493
G5 1853 5302 2858 0332 3887 9106
G6 107 095 442
G7 53 71 80 05
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0,2,6,7,5 5 6,3,8,3
1 8 6 2,1
2 0 7 1
3 8,0,8,2 8 7,0,7,0
4 4,2 9 3,5

Xổ số miền Bắc Chủ Nhật, 14/05/2023 (Thái Bình)

Mã ĐB 10RD 11RD 12RD 2RD 4RD 5RD
ĐB 67753
G1 19470
G2 84443 50523
G3 48507 10048 72799 01556 83623 77648
G4 4096 6164 8307 8743
G5 6036 2853 0517 5167 2679 3096
G6 454 812 208
G7 76 52 85 51
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7,8 5 3,6,3,4,2,1
1 7,2 6 4,7
2 3,3 7 0,9,6
3 6 8 5
4 3,8,8,3 9 9,6,6

Xổ số miền Bắc Thứ 7, 13/05/2023 (Nam Định)

Mã ĐB 10RE 12RE 13RE 15RE 1RE 7RE
ĐB 19949
G1 70603
G2 83105 86922
G3 04612 77933 98947 17393 21474 09615
G4 4996 8991 7581 3443
G5 2415 2468 9975 7844 5836 7768
G6 209 521 997
G7 68 90 08 10
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,5,9,8 5 -
1 2,5,5,0 6 8,8,8
2 2,1 7 4,5
3 3,6 8 1
4 9,7,3,4 9 3,6,1,7,0

Xổ số miền Bắc Thứ 6, 12/05/2023 (Hải Phòng)

Mã ĐB 11RF 3RF 5RF 6RF 7RF 8RF
ĐB 84102
G1 12141
G2 03914 59392
G3 89476 73718 53418 26470 04401 87540
G4 9810 7384 5603 4657
G5 1245 1444 2197 7581 5850 1090
G6 531 230 371
G7 43 75 65 00
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1,3,0 5 7,0
1 4,8,8,0 6 5
2 - 7 6,0,1,5
3 1,0 8 4,1
4 1,0,5,4,3 9 2,7,0

Xổ số miền Bắc Thứ 5, 11/05/2023 (Hà Nội)

Mã ĐB 11RG 14RG 15RG 5RG 8RG 9RG
ĐB 63134
G1 66488
G2 83106 50659
G3 64327 85253 06416 70969 92174 48990
G4 8984 4436 1466 5849
G5 8638 1964 7075 3741 1240 4458
G6 860 897 971
G7 55 78 73 80
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 9,3,8,5
1 6 6 9,6,4,0
2 7 7 4,5,1,8,3
3 4,6,8 8 8,4,0
4 9,1,0 9 0,7

Xổ số miền Bắc Thứ 4, 10/05/2023 (Bắc Ninh)

Mã ĐB RH12 12RH 13RH 3RH 4RH 6RH 9RH
ĐB 97996
G1 66184
G2 81579 19025
G3 25267 82002 34364 80746 09850 02979
G4 5509 2451 3535 0484
G5 9156 1859 0249 6927 7902 2659
G6 556 891 491
G7 05 43 19 84
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,9,2,5 5 0,1,6,9,9,6
1 9 6 7,4
2 5,7 7 9,9
3 5 8 4,4,4
4 6,9,3 9 6,1,1

Xổ số miền Bắc Thứ 3, 09/05/2023 (Quảng Ninh)

Mã ĐB 11RK 15RK 1RK 2RK 3RK 9RK
ĐB 58546
G1 87138
G2 70752 46168
G3 96208 31488 86067 22183 37859 54970
G4 5523 1471 7978 9994
G5 2767 1142 9742 9327 1226 7965
G6 921 554 160
G7 30 25 64 14
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 2,9,4
1 4 6 8,7,7,5,0,4
2 3,7,6,1,5 7 0,1,8
3 8,0 8 8,3
4 6,2,2 9 4

Xổ số miền Bắc Thứ 2, 08/05/2023 (Hà Nội)

Mã ĐB 10RL 11RL 12RL 2RL 5RL 9RL
ĐB 44481
G1 08861
G2 02832 00516
G3 79797 97171 25884 01962 05448 08284
G4 6836 5645 2536 8583
G5 3262 5900 6671 7555 0793 2640
G6 441 909 144
G7 21 92 26 62
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9 5 5
1 6 6 1,2,2,2
2 1,6 7 1,1
3 2,6,6 8 1,4,4,3
4 8,5,0,1,4 9 7,3,2

Thông tin về Sổ Kết quả XSMB 200 ngày

Sổ kết quả XSMB 200 ngày (còn gọi là Kết quả Xổ số miền Bắc 200 ngày, KQXSMB 200 ngày) là bảng tổng hợp liên tiếp 200 kết quả xổ số miền Bắc của 200 lần quay gần nhất.

1. Lịch mở thưởng

- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình

2. Thời gian quay thưởng

Xổ số miền Bắc bắt đầu quay thưởng từ 18h10 hàng ngày (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)

3. Địa điểm quay thưởng

Xổ số kiến thiết miền Bắc được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Cơ cấu giải thưởng XSMB

- Xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
G. Đặc biệt 200,000,000 15 3,000,000,000 20,000 lần
Giải nhất 20,000,000 15 3,000,000,000 2,000 lần
Giải nhì 5,000,000 30 150,000,000 500 lần
Giải ba 2,000,000 90 180,000,000 200 lần
Giải tư 400,000 600 240,000,000 40 lần
Giải năm 200,000 900 180,000,000 20 lần
Giải sáu 100,000 4500 450,000,000 10 lần
Giải bảy 40,000 60000 2,400,000,000 4 lần

5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số

Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/

Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.

Chúc các bạn may mắn!

6. Vì sao nên theo dõi bảng Kết quả Xổ số miền Bắc 200 ngày?

Đối với người chơi xổ số, việc lên kế hoạch soi kết quả xổ số, thống kê vị trí xổ số, cùng các số liệu thống kê, phân tích thực tế của Xổ số Miền Bắc trong 200 ngày gần nhất không còn là hình thức mới và xa lạ đối với nhiều người. Đây là hình thức giúp người chơi căn cứ trên số liệu thực tế, từ đó đưa ra nhận định, dự đoán bộ số đẹp nhất để giúp họ phần nào gia tăng cơ hội chiến thắng, mặc dù tính may rủi khá cao và không có nghiên cứu thực tế nào cho thấy xác suất trúng cao. Bảng Kết quả Xổ số miền Bắc 200 ngày là một công cụ vô cùng tiện ích, thống kê hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng, hỗ trợ đắc lực cho người chơi trên con đường chinh phục giấc mơ trúng số.

X
ryuta-terajima veLveteenprints pkszn masrcafe itervitis vortiko kimskie ruedasports etsygiveaways seLLingbeautyiseasy devadriLL xosotinhhaiduong ebragaengenharia pekinchinese geekypunkylife highdeserthair cordesud phanxuansinh dugupiao drgalata jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum