Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 1.15% 9 lượt
01 0.77% 6 lượt
02 0.89% 7 lượt
03 0.89% 7 lượt
04 1.66% 13 lượt
05 1.53% 12 lượt
06 0.77% 6 lượt
07 0.64% 5 lượt
08 1.15% 9 lượt
09 1.40% 11 lượt
10 1.15% 9 lượt
11 1.28% 10 lượt
12 0.89% 7 lượt
13 0.64% 5 lượt
14 0.64% 5 lượt
15 0.77% 6 lượt
16 0.51% 4 lượt
17 0.77% 6 lượt
18 0.89% 7 lượt
19 0.64% 5 lượt
20 1.40% 11 lượt
21 0.77% 6 lượt
22 1.02% 8 lượt
23 1.40% 11 lượt
24 0.77% 6 lượt
25 0.64% 5 lượt
26 1.66% 13 lượt
27 0.77% 6 lượt
28 0.64% 5 lượt
29 0.51% 4 lượt
30 0.51% 4 lượt
31 0.38% 3 lượt
32 0.64% 5 lượt
33 1.15% 9 lượt
34 1.66% 13 lượt
35 0.89% 7 lượt
36 0.51% 4 lượt
37 0.64% 5 lượt
38 0.89% 7 lượt
39 1.28% 10 lượt
40 1.02% 8 lượt
41 1.53% 12 lượt
42 0.64% 5 lượt
43 0.89% 7 lượt
44 1.40% 11 lượt
45 0.89% 7 lượt
46 1.92% 15 lượt
47 1.02% 8 lượt
48 1.02% 8 lượt
49 1.40% 11 lượt
50 1.02% 8 lượt
51 0.38% 3 lượt
52 1.02% 8 lượt
53 0.51% 4 lượt
54 0.89% 7 lượt
55 1.02% 8 lượt
56 1.79% 14 lượt
57 1.02% 8 lượt
58 1.66% 13 lượt
59 0.89% 7 lượt
60 1.79% 14 lượt
61 0.89% 7 lượt
62 0.77% 6 lượt
63 1.53% 12 lượt
64 1.15% 9 lượt
65 1.15% 9 lượt
66 0.77% 6 lượt
67 0.51% 4 lượt
68 0.77% 6 lượt
69 1.02% 8 lượt
70 1.15% 9 lượt
71 0.89% 7 lượt
72 1.02% 8 lượt
73 1.15% 9 lượt
74 1.53% 12 lượt
75 0.89% 7 lượt
76 0.38% 3 lượt
77 1.28% 10 lượt
78 1.28% 10 lượt
79 1.15% 9 lượt
80 0.26% 2 lượt
81 0.89% 7 lượt
82 0.38% 3 lượt
83 1.02% 8 lượt
84 0.77% 6 lượt
85 1.28% 10 lượt
86 0.89% 7 lượt
87 0.77% 6 lượt
88 0.89% 7 lượt
89 1.40% 11 lượt
90 1.28% 10 lượt
91 0.89% 7 lượt
92 1.66% 13 lượt
93 0.89% 7 lượt
94 1.15% 9 lượt
95 1.15% 9 lượt
96 1.15% 9 lượt
97 1.79% 14 lượt
98 0.51% 4 lượt
99 0.77% 6 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.

X
ryuta-terajima veLveteenprints pkszn masrcafe itervitis vortiko kimskie ruedasports etsygiveaways seLLingbeautyiseasy devadriLL xosotinhhaiduong ebragaengenharia pekinchinese geekypunkylife highdeserthair cordesud phanxuansinh dugupiao drgalata jualanpcgame yvnewyork bccsinc firstLightfishingcharters cmsquareddesigns freexunLei dasthaiLandforum